Regulamin

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie (warunki i zasady świadczenia usług), który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

1.
Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, telefonicznie +48 533 124 123, lub pocztą elektroniczną pod adresem: info@willabrenna.pl. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie trzech dni od dnia dokonania rezerwacji. Pobieramy zadatek w wysokości 50% wartości pobytu. Pozostała kwota należności uiszczana jest z góry w dniu przyjazdu gotówką, bądź kartami płatniczymi na miejscu. Numer konta do wpłat to: 64 10202472 0000 6002 0093 3937 PKO BP, Krzysztof Glück, ul. Bukowa 80, 43-438 Brenna

2.
Zadatek jest bezzwrotny, Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

3.
W momencie zameldowania wymagane jest wypełnienie Karty Meldunkowej w szczególności okazanie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem.

4.
WillaBrenna.pl może zażądać́ kaucji zabezpieczającej pobyt. Kaucja pobierana jest poprzez obciążenie karty kredytowej lub gotówką w wysokości 50 % wartości ceny za pobyt nie mniej niż 500 zł zwracanej w dniu wyjazdu. W przypadku zniszczeń́ WillaBrenna.pl pobierze z kaucji kwotę̨ rekompensującą straty, a w przypadku większych strat WillaBrenna.pl ma prawo do obciążenia dodatkowymi kosztami wynajmującego.

5.
Doba rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

6.
W przypadku wcześniejszej rezygnacji i przerwania pobytu przed planowaną datą przyjazdu Gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

7.
Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie ogrodu, obejścia i użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem (rośliny, sprzęt i wyposażenie).

8.
WillaBrenna.pl służy jedynie do celów mieszkalnych. Zabronione jest organizowanie w niej spotkań integracyjnych, wieczorów kawalerskich i panieńskich, itp. W przypadku naruszenie tej zasady, gość może zostać obciążony dodatkową opłatą w wysokości 1000 zł.

9.
Goście mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych.

10.
Palenie papierosów w tym także e-papierosów lub podgrzewaczy tytoniu wewnątrz Willi jest Surowo zabronione. W przypadku naruszenie tej zasady, gość może zostać obciążony dodatkową opłatą w wysokości 1000 zł.

11.
Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej: 22.00 – 06.00. Jeśli przyjmują̨ Państwo gości, są̨ oni proszeni o opuszczenie WillaBrenna.pl przed godziną 22.00. W przypadku naruszenie tej zasady, gość może zostać obciążony dodatkową opłatą w wysokości 100 zł za każdą dodatkową osobę̨.

12.
W przypadku opuszczania domu prosimy o wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny, wyłączenie klimatyzatorów (oświetlenia, telewizora) oraz zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.

13.
Parking mieszczący się na terenie jest bezpłatny, niestrzeżony (mieszczący 3 samochody).

14.
Obiekt posiada system alarmowy.

15.
Pobyt zwierząt w WillaBrenna.pl jak również w jego otoczeniu jest zabroniony.W przypadku zignorowania tej zasady, gość może zostać obciążony dodatkową opłatą w wysokości 1000 zł.

16.
WillaBrenna.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości, oraz za kradzieże spowodowanie pozostawianiem niezamkniętych na klucz drzwi.

17.
Prosimy o utrzymywanie oraz zwrot domu w stanie zastanym.

18.
Na zewnątrz na terenie znajduje się Ruska Bania w przypadku zainteresowania prosimy o wcześniejszą rezerwację na 48 h przed chęcią z niej skorzystania - wysokość opłaty za napełnienie wodą oraz podgrzanie do odpowiedniej temperatury jest ustalana indywidualnie, ponadto na zewnątrz dostępne jest bezpłatne drewno na ognisko.

19.
Dzieci do lat 12 mogą korzystać z Bani wyłącznie w obecności i pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dzieci.

20.
Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru.

21.
WillaBrenna.pl wyposażona jest w ogrzewanie oraz klimatyzację. W celu zmiany temperatury w pokojach istnieje możliwość regulacji na termostatach będących w każdym z pokojów.

22.
Goście naszej Willi proszeni są o nie chodzenie po domu w butach narciarskich, oraz w butach na wysokim obcasie.

23.
Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób. Goście powinni zawiadomić WilleBrenna.pl o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

24.
Goście odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci, będące pod ich opieką.

25.
WillaBrenna.pl nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem : prądu, wody, internetu, telewizji.

26.
WillaBrenna.pl zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

27.
Dzieci do lat 3 przyjmowane są bezpłatnie.

28.
W dniu wymeldowania prosimy o kontakt w celu zdania kluczy – W przypadku zagubienia kluczy gość może zostać obciążony opłatą w wysokości 100 zł.

29.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub jej części w trakcie pobytu płatności nie podlegają̨ zwrotowi.

30.
Regulamin WillaBrenna.pl podaje się Gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.WillaBrenna.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez Gościa.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia naszych progów.