Regulamin

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

1.
Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, telefonicznie (+48533124123), lub pocztą elektroniczną pod adresem: info@willabrenna.pl. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie trzech dni od dnia dokonania rezerwacji. Pobieramy zadatek w wysokości 50% wartości pobytu. Pozostała kwota należności uiszczana jest z góry w dniu przyjazdu gotówką. Nie ma możliwości płacenia kartami płatniczymi. Numer konta: 64 10202472 0000 6002 0093 3937 PKO BP Krzysztof Glück Bukowa 80 43-438 Brenna

2.
Zadatek jest bezzwrotny, Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

3.
W momencie zameldowania wymagane jest okazanie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem, oraz pobieramy kaucję zwrotną na czas pobytu – 500 zł.

4.
Doba rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

5.
W przypadku wcześniejszej rezygnacji i przerwania pobytu przed planowaną datą przyjazdu Gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

6.
Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie ogrodu, obejścia i użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem (rośliny, sprzęt, wyposażenie).

7.
Nie wynajmujemy domu na organizację spotkań integracyjnych i wieczorów kawalerskich, panieńskich itp.

8.
Goście mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych.

9.
W domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie tytoniu możliwe tylko na wolnym powietrzu. W przypadku złamania zakazu palenia w domu, Gospodarz pobiera opłatę w wysokości 1000 zł (sprzątanie, czyszczenie, pranie) oraz koszty wezwania straży pożarnej.

10.
Osoby nie zameldowane w Willi Brenna mogą przebywać na terenie domu wyłącznie za wcześniejszą zgodą Gospodarza.

11.
W przypadku opuszczania domu prosimy o wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny, wyłączenie klimatyzatorów (oświetlenia, telewizora) oraz zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.

12.
Parking mieszczący się na terenie jest bezpłatny, niestrzeżony (mieszczący 3 samochody).

13.
Obiekt posiada system alarmowy oraz przeciwpożarowy.

14.
Pobyt zwierząt w domu jak również w jego otoczeniu jest zabroniony.

15.
Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości.

16.
Prosimy o utrzymywanie oraz zwrot domu w stanie zastanym.

17.
Na zewnątrz na terenie znajduje się Ruska Bania w przypadku zainteresowania prosimy o wcześniejszą rezerwację na 24 h przed chęcią z niej skorzystania - koszt napełnienia wodą oraz podgrzania do odpowiedniej temperatury to 500 zł, ponadto na zewnątrz dostępne jest bezpłatne drewno na ognisko.

18.
Dzieci do lat 12 mogą korzystać z Bani wyłącznie w obecności i pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dzieci.

19.
Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru.

20.
Dom wyposażony jest w ogrzewanie oraz klimatyzację. W celu zmiany temperatury w pokojach istnieje możliwość regulacji na termostatach będących w każdym z pokojów.

21.
Goście naszej Willi proszeni są o nie chodzenie po domu w butach narciarskich, oraz w butach na wysokim obcasie.

22.
Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób. Goście powinni zawiadomić Gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

23.
Goście odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci, będące pod ich opieką.

24.
Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, internetu, telewizji.

25.
Gospodarze zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

26.
Dzieci do lat 3 przyjmowane są bezpłatnie.

27.
Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 6:00.

28.
Regulamin Willi Branna podaje się Gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.WillaBrenna.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez Gościa.


Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia naszych progów.